آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
گردشگری نگین تاج ساحل گیلان نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1387/11/13 تا 1391/08/06