آمار کلی

کد ملی: 208006XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نورآوران صنعت برق میاندرود مدیرعامل فعال 1398/03/10 تا کنون
برق گستر میاندورود مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1395/04/22 تا کنون