آمار کلی

کد ملی: 006076XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خیریه نوباوگان محمد علی مظفری بازرس اصلی فعال 1397/10/29 تا کنون
علوم قرآنی رضوان نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1390/05/01 تا کنون