آمار کلی

کد ملی: 325620XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
گنجینه هنر و صنایع درنیکا رئیس هیئت مدیره فعال 1395/10/19 تا کنون
لاجورد کبودان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1395/06/11 تا کنون
مرکز تحقیقات هنر اسلامی نگاره مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1390/11/16 تا کنون