آمار کلی

کد ملی: 122996XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
زنبورداران خوانسار و حومه عضو هیئت مدیره فعال 1397/11/23 تا کنون
دید گستر دور نگار نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1390/09/24 تا کنون