آمار کلی

کد ملی: 007880XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 6

شرکت فعال: 6

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ویستا لیماک نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1399/06/06 تا کنون
آریانا افق پرشین رئیس هیئت مدیره فعال 1398/10/26 تا کنون
تجارت شمس فرداد رئیس هیئت مدیره فعال 1398/03/22 تا کنون
اران پایدار تجارت سورنا بازرس اصلی فعال 1397/12/19 تا کنون
ابنیه تاسیسات رامند نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/07/24 تا کنون
ره پژوهان سپنتا نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/04/30 تا کنون