آمار کلی

کد ملی: 496901XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پارس انرژی راه فکور رئیس هیئت مدیره فعال 1395/01/24 تا کنون