آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پرواربندی برّه گروه 807 و به شماره ثبت 38 و بازرس اصلی فعال 1389/06/15 تا کنون