آمار کلی

کد ملی: 062015XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پیروزان ساز ماهشهر نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/12/07 تا کنون
دره باریک مهر بازرس علی البدل فعال 1397/06/17 تا کنون