آمار کلی

کد ملی: 053048XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
جلوه نیلوفران آبی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1397/02/27 تا کنون
روشان کاوان داده هوشمند نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1396/07/13 تا کنون
کانون کار آفرینی استان مرکزی بازرس اصلی فعال 1395/12/07 تا کنون