آمار کلی

کد ملی: 577992XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خیریه دیار مهر رضوان شهرستان بابلسر نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/10/15 تا کنون
خیریه حمایت از بیماران خاص سیستان و بلوچستان عضو هیئت مدیره فعال 1396/06/03 تا کنون
زایر سرای رافت امام رضا سیستان و بلوچستان رئیس هیئت مدیره فعال 1395/08/17 تا کنون