آمار کلی

کد ملی: 273986XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مجتمع افتخار آستانه اشرفیه رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1393/12/15 تا کنون