آمار کلی

کد ملی: 109089XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 2

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صندوق پس انداز و قرض الحسنه قایم عج نجف آباد عضو هیئت مدیره خارج شده 1397/10/25 تا 1397/10/26
اتاق اصناف شهرستان نجف آباد نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/05/18 تا کنون
اتحادیه صنف فروشندگان پوشاک شهرستان نجف آباد رئیس هیئت مدیره فعال 1396/01/26 تا کنون