آمار کلی

کد ملی: 505934XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
عمران بنای ژیوان رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/06/25 تا کنون
روستایی ایری سفلی عضو هیئت مدیره و منشی هییت مدیره فعال 1396/05/11 تا کنون