آمار کلی

کد ملی: 184176XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
عصر ارتباط شبکه بی سیم رئیس هیئت مدیره فعال 1394/09/07 تا کنون
تجارت گستر آوه مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1392/04/17 تا کنون