آمار کلی

کد ملی: 186294XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اتحادیه صنف خرازان شهرستان بهارستان بازرس اصلی فعال 1393/05/18 تا کنون