آمار کلی

کد ملی: 294009XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پردیس آوران نوید دانش بازرس علی البدل فعال 1398/11/26 تا کنون