آمار کلی

کد ملی: 065259XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا جواهر نقره ساعت و عینک شهرستان بیرجند عضو هیئت مدیره فعال 1392/05/10 تا کنون