آمار کلی

کد ملی: 226974XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
هشتمین میراث یاس یاسین عضو هیئت مدیره فعال 1397/05/01 تا کنون
یاس کوه نورکیش عضو هیئت مدیره فعال 1397/01/07 تا کنون