آمار کلی

کد ملی: 004127XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کسری بلور آریا بازرس علی البدل فعال 1398/03/30 تا کنون
نیکان سرشت بنیان نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/04/17 تا کنون