آمار کلی

کد ملی: 332920XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدماتی بیان روژین کلهر رئیس هیئت مدیره فعال 1389/09/17 تا کنون