آمار کلی

کد ملی: 007341XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بازرگانی سیمرغ رهرو پارسیان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1394/08/04 تا کنون