آمار کلی

کد ملی: 007255XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
الیکا پارسا منطقه آزاد انزلی بازرس اصلی فعال 1395/08/18 تا کنون