آمار کلی

کد ملی: 378243XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تیشک الکتریک بیجار گروس نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1396/01/14 تا کنون