آمار کلی

کد ملی: 127090XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مشاوران صبا پژوه پارسیان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1395/02/29 تا کنون