آمار کلی

کد ملی: 577964XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
توسعه گستر رعد نیرو ممتاز شمال مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1396/12/26 تا کنون
خیریه امیرالمومنین سوادکوه شمالی عضو هیئت مدیره فعال 1396/06/08 تا کنون