آمار کلی

کد ملی: 275438XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نما گستر تجارت آتا مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1393/05/21 تا کنون