آمار کلی

کد ملی: 045371XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
امین تجارت آمیتیس بازرس علی البدل فعال 1390/08/02 تا کنون