آمار کلی

کد ملی: 274042XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
عمران اوزمان آذربایجان رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/12/02 تا کنون
پیشگامان ارتباطات نوین الکترونیک ارس مدیرعامل فعال 1393/01/28 تا کنون