آمار کلی

کد ملی: 549937XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی و کشاورزی شهددشت تیران و کرون منشی هییت مدیره فعال 1393/06/08 تا کنون