آمار کلی

کد ملی: 137373XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
توانمند سازی بازنشستگان فجر سازمان تامین اجتماعی آذربایجان شرقی عضو هیئت مدیره فعال 1396/06/23 تا کنون
سهند تبریز باخان رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1395/05/30 تا کنون