آمار کلی

کد ملی: 001433XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فنی و مهندسی سامان نیرو آروین نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/04/24 تا کنون
فنی مهندسی ستاره قدرت پرشیا عضو هیئت مدیره فعال 1397/03/23 تا کنون