آمار کلی

کد ملی: 119991XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 4

شرکت فعال: 3

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بازرگانی پرنیان ایده توسعه گیتی مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/03/22 تا کنون
پارسیان هفت نور آسمان نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1395/05/26 تا 1397/05/23
سولار انرژی آرا نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1391/06/29 تا کنون
ابر توان ایرانیان رئیس هیئت مدیره فعال 1390/07/16 تا کنون