آمار کلی

کد ملی: 241138XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صنعتی کاوه عضو هیئت مدیره فعال 1397/02/01 تا کنون
تدبیر گستران امید تابان بازرس اصلی فعال 1394/12/02 تا کنون
امداد کاوه بازرس علی البدل فعال 1394/11/10 تا کنون