آمار کلی

کد ملی: 007777XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بین المللی مهندسی حامی صنعت پدیده آریا نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1398/11/01 تا کنون
فناوری اطلاعات باتیس شبکه افزا مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1398/08/11 تا کنون