آمار کلی

کد ملی: 621941XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 5

شرکت فعال: 5

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خیریه حیات جدید عضو هیئت مدیره فعال 1398/06/06 تا کنون
خیریه حضرت جوادالایمه ع شاهین شهر خزانه دار فعال 1398/03/25 تا کنون
مجمع خیرین مدرسه ساز شاهین شهر عضو هیئت مدیره و خزانه دار فعال 1397/12/13 تا کنون
خیریه کودک و نوجوان مهر هدی شاهین شهر رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/06/11 تا کنون
انجمن خیرین مسکن ساز شهرستان شاهین شهر و میمه رئیس هیئت مدیره فعال 1396/12/20 تا کنون