آمار کلی

کد ملی: 088923XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تعمیرگاه ماشین آلات کشاورزی یکهزار و یکصد و هشتاد و هفت زاهدان عضو هیئت مدیره و منشی هییت مدیره فعال 1397/02/29 تا کنون