آمار کلی

کد ملی: 126075XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اعتماد کار سپاهان مدیرعامل فعال 1392/01/17 تا کنون