آمار کلی

کد ملی: 205033XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 2

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ویرا توسعه کوشان رئیس هیئت مدیره فعال 1397/08/29 تا کنون
آراد داده پردازان نیکان رئیس هیئت مدیره فعال 1395/12/01 تا کنون
پرتو نوید تدبیر رئیس هیئت مدیره خارج شده 1394/08/04 تا 1395/06/07