آمار کلی

کد ملی: 426002XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 6

شرکت فعال: 5

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تندیس عمارت آنیل نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1398/09/13 تا کنون
ایپک ارمغان هامون بازرس علی البدل فعال 1398/02/14 تا کنون
ایپک سازه ارغوان بازرس علی البدل خارج شده 1398/02/03 تا 1398/06/06
ارمغان کاوش شاهین بازرس علی البدل فعال 1397/08/10 تا کنون
هیوا توسعه ساورز بازرس علی البدل فعال 1395/11/27 تا کنون
مهندسی مشاور بشار راه صدرا بازرس اصلی فعال 1395/11/21 تا کنون