آمار کلی

کد ملی: 424034XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
عصر جدید بلادشاپور بازرس علی البدل فعال 1397/11/02 تا کنون