آمار کلی

کد ملی: 367336XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدماتی شهرک صنعتی شماره یک اراک بازرس علی البدل فعال 1397/04/24 تا کنون