آمار کلی

کد ملی: 043984XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
وندا پیشرو کیان عضو هیئت مدیره فعال 1393/02/01 تا کنون