آمار کلی

کد ملی: 443058XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
دانش بنیان تلاشگران مدرن ایساتیس بازرس اصلی فعال 1391/06/11 تا کنون