آمار کلی

کد ملی: 003333XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تدبیر صنعت فلز تراش آسا مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1396/12/26 تا کنون
پترو تهاتر آریا رئیس هیئت مدیره فعال 1389/08/16 تا کنون