آمار کلی

کد ملی: 425129XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نگین سبز چشمه بلقیس چرام بازرس اصلی فعال 1396/09/07 تا کنون
دیده پردازان صنعت شریف بازرس اصلی فعال 1396/06/01 تا کنون