آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تالار پذیرایی و فرهنگی و تفریحی 2407 صرف بناب عضو هیئت مدیره فعال 1385/04/18 تا کنون