آمار کلی

کد ملی: 169943XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نگین نصر آذربایجان بازرس علی البدل فعال 1392/10/25 تا کنون