آمار کلی

کد ملی: 460004XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
لوازم یدکی معتمدان آینده رئیس هیئت مدیره فعال 1396/07/10 تا کنون