آمار کلی

کد ملی: 181852XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کیمیا صدرا ماندگار مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1397/01/18 تا کنون
میرداماد پاکان البرز بازرس علی البدل فعال 1395/04/13 تا کنون
سدید تیراژه قرن بازرس اصلی فعال 1395/02/26 تا کنون